График за промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръженията през месеци април и май 2017 г.
04 април 2017


ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

6.04.четв

Просена, Нисово, Русе кв. Чародейка, Божичен, Иваново, Кошов

7.04.петък

Ново село, Широково, Екзарх Йосиф, ДЗС 2, Русе кв. Дружба 1 и 3

10.04.понед

Сливо поле, Борисово, Басарбово, Русе кв. Дружба 2

11.04.втор.

Юделник, Красен, Русе кв. Локомотив, кв. Възраждане, Ценово, Долна студена, Табачка, Две могили, Пепелина

12.04.сряда

Полско косово,Щръклево

13.04.четв

Стърмен, Мартен, Стамболово, Кошарна, Г. Абланово, Тетово

18.04.втор.

Долно Абланово, Ботров, Батишница, Брестовица

19.04.сряда

Бъзовец, Тръстеник, Волово, Русе кв. Родина, Белцов

20.04.четв.

Дряновец, Чилнов, Обретеник, Мечка, Писанец, Бъзън, Семерджиево, Ястребово

21.04.петък

Сандрово, Копривец, Лом Черковна, Г. Враново, М. Враново,

24.04.пон.

Беляново, Борово, Хотанца

25.04.втор.

Бабово, Бръшлен, Батин, Николово лесопарк Липник, Ряхово,Червен висока зона

26.04.сряда

Напорен резервоар Г. Абланово, Пиперково, Червен ниска зона, Смирненски, Кривня, Николово — напорен резервоар

27.04.четв.

Босилковци, Сеново, Русе кв. Здравец

28.04.петък

Пейчиново

2.5.втор

Баниска, Пет кладенци, Бистренци, Топчии, Каменово, Равно, Просторно, Каран Върбовка, Ветово

3.05.сряда

Червена вода, Острица, К. Върбовка, Русе кв. Нова махала, кв. Веждата, Кацелово, Новград, Кривина, Пиргово

4.05.четв.

Могилино, Помен, Русе кв. Средна кула — дренаж Извор дере, Глоджево, Ветово

5.05.петък

Николово, Бяла

9.05.втор.

Лесопарк Липник, Русе кв. Средна кула и Долапи, Караманово, Джулюница

10.05.сряда

Русе кв. Образцов чифлик, Русе ЦЮР

11.05.четв

Русе Център

Забележка: Запазваме си правото да извършваме промени в графика, по независещи от нас причини.