Начало | За Контакти | FAQ | Връзки
Начало Клиенти Услуги Цени Проверка на сметки Плащане на сметки Отчитане на водомери
Факти и цифри
Нормативна база
Любопитно и полезно
Екология
Детски свят
Работа във ВиК
Профил на купувача
Покажи
Webmail (за служители)
  Име
  Парола
 
Гласуване

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите ви?

както досега (в делничен ден между 8:00 и 17:00)
в делничен ден (след 17:00)
в събота или неделя

Резултати
 
РАБОТА ВЪВ ВиК


СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с обявената свободна позиция за „Специалист човешки ресурси“, Ви уведомяваме, че след извършения подбор по документи са допуснати следните кандидати до участие в тест:

1. Ирина Тодорова Русева
2. Зорница Николова Желязкова
3. Валентина Добрева Петрова
4. Анелия Стефанова Каломенска – Неделчева
5. Деница Йорданова Христова
6. Теодора Валентинова Русева
7. Бойка Христова Маринова

Тестът ще се проведе на 12.12.2016 г. от 10:00 часа на ул.“Добруджа“ №6, ет. 1.

Третият етап – провеждане на интервю с издържалите теста ще се състои на 12.12.2016 г. от 14:00 часа.

Обявяваме следните свободни позиции:

1. Водопроводчик – 2броя
Място на работа – гр.Русе – „В и К” ООД гр.Русе

Кратко описание на длъжността:
монтира, сглобява, инсталира и поправя водопроводни инсталации и тръбопроводи.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – средно – специално, техническо.
2. Професионален опит –
не се изисква .
3. Стаж по специалността –
не се изисква.
4. Свидетелство за правоуправление на МПС – категория „В”.

Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст .
2. Копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителни квалификации.
3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит –
трудова книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако лицето притежава такива.
4. Други документи: сертификати за проведени обучения.
5. Подробна автобиография.
6. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните органи в Република България.

Място за подаване на документи:

„В и К” ООД гр.Русе, адрес: гр.Русе, ул.Добруджа № 6, Център за административно обслужване.
Краен срок за подаване на документи – 30.11.2016г.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват други съобщения във връзка с обявата: сайта www.vik-ruse.com и деловодство на „В и К” ООД гр.Русе, ул.Добруджа № 6.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.

2. Каналджия – 2броя

Място на работа – гр.Русе – „В и К” ООД гр.Русе
Кратко описание на длъжността: експлоатира канализационни колектори и мрежи в гр.РУСЕ

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – средно – специално, техническо.
2. Професионален опит – не се изисква.
3. Стаж по специалността – не се изисква.
4. Свидетелство за правоуправление на МПС – категория „В”.

Необходими документи:
1. Заявление – свободен текст.
2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации.
3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако лицето притежава такива.
4. Други документи: сертификати за проведени обучения.
5. Подробна автобиография.
6. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните органи в Република България.

Място за подаване на документи:

„В и К” ООД гр.Русе, Адрес: гр.Русе, ул.Добруджа № 6, Център за административно обслужване.
Краен срок за подаване на документи – 30.11.2016г.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват други съобщения във връзка с обявата: сайта www.vik-ruse.com и деловодство на „В и К” ООД гр.Русе, ул.Добруджа № 6.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.

   Назад Нагоре   
design by Fashion.BG © 2005 “Водоснабдяване и Канализация” ООД - Русе. Всички права запазени.