Профил на купувача

Обществени поръчки>Обяви за събиране на оферти и покани

Номер Заглавие
9-2019/17.05.2019 „Изпълнение на СМР в две обособени позиции: Обособена позиция №1- Подмяна на водопровод Ф125мм етернит с ПЕВП Ф160/10, с L=429 м, по ул. „Захари Стоянов“, гр. Русе; Обособена позиция №2- Подмяна на водопроводи Ф150мм етернит и Ф100мм етернит с ПЕВП Ф160/10, с L=323 м, по ул. „Юндола“, гр. Русе“ ID 9088377
8-2019/19.04.2019 „Дейности свързани с дератизация, дезинсекция и дезакаризация за нуждите на „ВиК“ ООД- гр. Русе в три обособени позиции“ ID 9087642
7-2019/05.04.2019 "Подготовка на документации за участие по ЗОП" ID 9087243
6-2019/28.02.2019 „Доставка на трошен камък за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе” ID 9086280
5-2019/12.02.2019 „Доставка на компоненти за ремонт на сградни водопроводни отклонения (СВО) и на сградни канализационни отклонения (СКО) за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе” ID 9085579
Резултати 1 - 5 от 62
Страници:...