Профил на купувача

Обществени поръчки>Обяви за събиране на оферти и покани

Номер Заглавие
6-2019/28.02.2019 „Доставка на трошен камък за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе” ID 9086280
5-2019/12.02.2019 „Доставка на компоненти за ремонт на сградни водопроводни отклонения (СВО) и на сградни канализационни отклонения (СКО) за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе” ID 9085579
4-2019/30.01.2019 „Доставка на фланци за муфени напорни, азбестоциментови и стоманени тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе” ID 9085255
3-2019/28.01.2019 Изпитвания на вода за питейно – битови цели от водопроводната мрежа на „ВиК“ ООД – Русе в три обособени позиции“ ID 9085194
2-2019/18.01.2019 „Избор на изпълнител за предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ на идейни инвестиционни проекти за обекти на територията на „ВиК“ ООД, гр. Русе“ ID 9084997
Резултати 1 - 5 от 59
Страници:...